Güncel

Yeni Kadın 12. Kurultayını Gerçekleştirdi !

 

yenikadın kurultayALMANYA: Yeni Kadın’ın 12.Kurultayı 14 Ocak günü Stuttgart‘ta gerçekleştirildi.

Salonun Devrimci mücadelede şehit düşen Kadınların Pankartları ile şiddete yönelik Pankartlar asılmıştı.

Yine Paris’te katledilen üç devrimci Kürt kadının pankartı salonda yerini aldı.

Kurultay başlamadan önce Fransa’nın Başkenti Paris’te katledilen 3 Devrimci Kürt Kadınının katledilmesi anısına bir konuşmayla Saygı duruşu yapıldı.

Yeni Kadının 12.Kurultayı Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde (Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Fransa) 56 delegenin katılımıyla başladı.

Delege tespitinin yapılmasından sonra, delege çoğunluğunun Kurultayda bulunmasıyla kurultay başlatılmış oldu. İlerleyen dakikalarda delegelerin sayısı 70 ulaştı.

Divan seçiminden sonra, MYK‘nın hazırlamış olduğu Kurultay gündemine yönelik öneriler ve değişiklikler tartışıldı. Gündem onaylandıktan kurultay programına geçildi.

Tek tek ülke raporlarının okunmasıyla birlikte tartışma ve düşünce bölümüne geçildi.  Raporlar sonrası Yeni Kadın delegeleri çeşitli eleştiri ve düşüncelerini sundular.

Eleştirilerin odağında, dışımızdaki kadınlara yönelik çalışmalar ve örgütleme sorunları olarak ele alınmadığı ve faaliyetlerin takvimsel olanların dışında, bizlerin hangi anlayışla ele aldığımız ve örgütlediğimiz sıkıntısı halen kendi içimizde aşamadığımız bir duru olduğu belirtildi.

Yeni Kadının önce ülkelerde göçmenlerin durum tespitini yapmalı, hangi sorunlar olduğu ve bunların nasıl ele alınacağı gibi önemli tespitler gereklidir.

Göçmenler içinde kadınların durumu ve bizim onlara yönelik hedeflerimiz gibi anlayışlarla hareket etmeliyiz.

Sahiplenişimiz ve bütünlüklü düşünüş tarzına sahip olmamız gerekiyor. İçimizdeki yanlış anlayışlara karşı mücadele yürütmeliyiz.

Yanlış anlayışların metotlarını ve yöntemlerini de nasıl tartışacağımızı politikasını doğrular üzerinde yürütmek zorundayız.

Erkek egemen anlayışa karşı mücadele, sınıf mücadelesi sürdükçe sürecek.

Saflarımızdaki erkek şovenizme karşıda mücadele vermek zorundayız.

Kurumsal olarak sorunlarımız var. Kurumsal yapısal sorunlarımızı aza indirecek şekilde çözümler bulmalı belirtildi.

Üyelik kampanyası istenilen düzeyde yürütülemedi. Bölgelere ve alanların yoğunlaşmasına göre değişmekte.

Yoğunlaşan alanların Üyelik Kampanyası hem içe hem de dışa yönelik daha başarılı olduğu belirtildi.

Enternasyonal faaliyetlere önem vermek gerektiği belirtildi. Diğer kadınlara gitmenin bir yolu da sendikalar içinde yer almak ve Sendika temsilciliği yürütmektir.

Kurultay ‘da 2. Gün …

Yeni Kadın 12. Kurultayı 2. Gün Perspektif Taslağının okunmasıyla başladı. Yeni Kadın MYK’ sının hazırlamış olduğu Sinevizyon eşliğinde Perspektif sunuldu. Perspektifin sunulmasıyla birlikte Bölgelerin Perspektife yönelik hazırlamış oldukları yazılı Raporları sunuldu. Raporlarını Yazılı sunmayan bölgeler ise söz haklarını kullanarak sözlü sunumlar yaptılar. Bu sunumlar sonrası Delege ve katılımcılar Perspektife yönelik eleştiri ve önerilerini sundular. Zengin tartışmaların yaşandığı kurultayda özelikle Kampanyaların ele alınışı ve hangi süreçlerde ne tür kampanyaların yapılması gerektiği üzerinde duruldu.

Eşit İşe Eşit ücret talebine yönelik daha detaylı araştırmaların yapılması ve bu talebin dışımızdaki kesimlerle birlikte yürütmenin gerektiği vurgulandı. Bu talebin Sendikaların gündeminde daha çok işlemek gerektiği belirtildi.

Şiddete karşı Kampanyaların içeriğinin doldurularak ve gelişen somut gelişmelere yönelik ele alınması, yürütülmesi vurgulandı.

Ev içi emeğin tanınmasına yönelik önemli öneriler ve tartışmalar yapıldı. Evi içi emeğin tanınması, ev kadınlarının sosyal güvencelerinin, emeklilik hakkı ve sigortalı olma hakkının sağlanması gerektiği belirtildi. Burada esas olanın Kadınların üretime katılmasıdır. Kadını eve hapsedilmesi olmadığıdır.

Göçmen kadınların Avrupa’daki tarihlerinin yazılması gerektiği ve Krizin Göçmen kadınlar üzerindeki somut etkilerinin detaylandırılması gerektiği belirtildi.

Göçmen Kadınların örgütlenmesinin bugün açısından zorunluluk olduğu, mutlaka bunun başarılması içinde daha fazla politik Bilinç ve çaba verilmesi belirtildi. Sendikal çalışmanın, iş Yeri Komitelerinin örgütlenmesi, İş yeri Temsilciliklerin oluşturulması gerektiği belirtildi. Çalışan her Yeni kadın üyesinin İş yerlerinde sendikaya üye olma ve İş Yeri örgütlenmesine katılması gerektiği vurgulandı.

Enternasyonal görevlerimizin olduğu ve mutlaka Enternasyonal bir Kadın Konferansının yapılması belirtildi.

Yapılan tartışmalar sonrası Perspektife yönelik tartışmalarda öne çıkan konulara yönelik Yeni kadın MYK’sında bir arkadaş toparlama yaparak Perspektif taslağına yönelik sorulara ve düşüncelere yanıt verdi ve Taslağı gelen öneri ve eleştirilere verilen yanıtla onaylanmasını istedi.

ATİK Kongresi için Delege seçimi yapıldı. Yeni kadın ATİK Kongresine 18 Delege seçti ve bu delegeler Yeni kadını ATİK Kongresinde temsil edecekler.

Akabinde Yeni Kadının Yeni MYK’ sının seçimlerine geçildi. MYK’ ya 7 üye gönüllü kendini sundu ve oy Birliğiyle oylandı. Aynı zamanda 3 Denetim Kurulu üyesi gönüllü seçildi.

Temenni ve öneriler yapıldı.

Birlik-Mücadele-Zafer, Yaşasın Yeni kadın, ATİK sloganıyla Kongre bitirildi.

AHM-ATİK Haber Merkezi

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu