Güncel

Kadınlardan sendikalara tüzük değişikliği önerisi

Sendikalarda Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi üyeleri, “Sendika Tüzüğü Değişiklik Önerisi” hazırladı. İstanbul Taksim Tranway Durağı’nda bir araya gelen sendikalı kadınlar, hazırladıkları tüzük değişiklik önerilerini açıkladı. Yeni kurulacak hükümete ve sendika yöneticilerine çağrıda bulunan kadınlar, taleplerini ellerinde taşıdıkları “Sendikalarda kadına yönelik şiddete kadının beyanı esas alınsın”, “Sendikalarda kadın erkek eşitliği sağlansın” ve “Sendikalarda kadına yönelik pozitif ayrımcılık uygulansın” dövizlerinde ifade etti.
“Yaşasın kadın dayanışması” ve “Sendikada daha çok kadın gücü” sloganları atan sendikalı kadınlar adına açıklama yapan Sendikalarda Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi Üyesi Serap Güre, “Sendikalarda hâkim olan erkek egemen yapılara, zihniyete, tutum ve uygulamalara hayır diyoruz” dedi. Sendikaların tek başına erkeklere ait olmadığını belirten Güre, sendikalarda egemen olan erkek egemen zihniyete, tutum ve uygulamalara karşı isyan ettiklerini ifade etti. Güre, şöyle konuştu: “Mutlaka ama mutlaka daha fazla sendika üyesi kadın, daha çok kadın temsili, daha fazla kadın delege, kadın yönetici ve daha fazla kadın sendika başkanı ve sendikalarda kadın örgütlenmeleri istiyoruz. Bunun için ayrımcılıktan arındırılmış sendika tüzükleri, kadın üyelerin taleplerini yansıtan sendika programlarına ihtiyacımız var.”
Sendikalarda Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi olarak DİSK yönetimine, kendilerinin hazırlamış olduğu Sendika Tüzüğü Değişiklik Önerisi ile ilgili olarak toplantı talebinde bulundukları bilgisini aktaran Güre, önümüzdeki günlerde toplantının sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Güre’nin açıklamasının ardından basın açıklaması sona erdi.

 

Sendikalarda ‘Kadın Dairesi’ kurulsun

Sendikalarda Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi, cinsiyetçi tüzük ve programlara karşı KA.DER, Gökkuşağı, Kadın Kapısı, Amargi, Kadın Partisi Girişimi, Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu ile DİSK, Eğitim Sen, TMMOB ve TTB’li kadınların aralarında bulunduğu 43 kadın örgütünün imzasıyla alternatif bir tüzük hazırladı. Tüzüklerini dün deklare eden kadınlar, sendikalardan bir dizi değişiklik talep etti.

Şiddete karşı mücadele

Sendikalardaki erkek egemen zihniyeti değiştirmek için hazırlanan tüzük, 4 ayrı bölümden ve 32 maddeden oluşuyor. Tüzüğün ilk bölümü kadına dönük şiddete ayrılmış. Konfederasyonlar ve bağlı sendikaların kadına yönelik her türlü şiddete (taciz, tecavüz, dayak, mobing vb.) karşı mücadele etmesi, bu konuda politika üretmesi ve bir yaptırıma gitmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Kadınlar, sendika dergilerinde kendilerine az yer verilmesinden şikâyetçi. Sendika dergilerinde söz sahibi olmak isteyen kadınlar bu taleplerini tüzükte şu şekilde izah etti: “Konfederasyon ve sendika dergilerinde kadınlarla ilgili yeteri kadar sayfa ayırmak ve bu sayfaların politikalarını kadınların saptamasını sağlamak.”

Kota talebi

Kadınlar konfederasyon yapısına dönük önerilerini 10 maddede ifade ediyor. Kadınlar, sendikalarda kota talep ediyor. Hazırlanan tüzüğe göre, konfederasyon ve bağlı bulunan tüm sendikalarda, sendikanın her organında, tüm karar mekanizmalarında, her toplantı, sempozyum, kurul, genel kurul ve çalışma gruplarında, delege seçimlerinde kadınların en az yüzde 30 olmak koşuluyla, kadın üye sayısı az olan sendikalarda kadın üye sayısı oranı kadar, kadınların ağırlıklı olduğu iş kollarında yüzde 50 oranında temsil edilmesi öngörülüyor. Kadınlar, kotanın istihdam edilen personelde de uygulanmasını istiyor. Konfederasyonlarda istihdam edilen uzman ve diğer çalışanların yüzde 50’sinin kadınlardan oluşması talep ediliyor.

Kadın Dairesi kurulsun

Kadınlar tüzüklerinde, sendika bünyelerinde Kadın Dairesi’nin kurulmasını öneriyor. Kadın Dairesi’nin görev ve yetkilerinin bir bir ifade edildiği tüzükte, uzman ve gönüllü kadınlardan oluşan Kadın Dairesi’nin iki yılda bir Kadın Kurultayı yapması hedefleniyor.

Kadına bütçe ayrılmalı

Kadınlar tüzüklerinde, sendikaların gelir-gider planlamasına da dikkat çekiyor. Tüzükte, kadın üye aidatları için şöyle bir düzenlemenin yapılması isteniyor: “Konfederasyona üye sendikalar pozitif ayrımcılık gereği kadınların sendikalara üyeliğinin artırılmasını sağlamak için kadınlardan geçerli üye aidatının yarısını alır.” Tüzükte, ödenti ve gelirlerin yüzde 10’unun eğitime, yüzde 5’inin ise Kadın Dairesi’ne ayrılması talep ediliyor. Tüzükte, kadın kooperatiflerin kurulmasına da vurgu yapılıyor. Kooperatif için tüzükte şöyle bir madde yer alıyor: “Bağışta bulunmamak koşuluyla üyesi işçiler için kooperatifler kurulmasına yardımcı olmak ve nakit varlığının yüzde 10’undan fazla olmamak koşuluyla bu kooperatiflere kredi vermek, üyesi işçiler için dinlenme yerleri, kreş ve diğer çeşitli tesisler kurmak.”

Kadınlar tüzüğün yanı sıra Kadın Dairesi için hazırladıkları programda da, yapı ve çalışma biçimine, iş ve çalışma hayatının uyumlaştırılmasına, eşit çalışma koşulları ve eşit muameleye, örgütlenme ve sendikal eğitime ile kadına yönelik şiddet, taciz her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesine dönük taleplerini sıraladı.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu