Güncel

Devlet baba kadınları sevmesin!

Kadına yönelik şiddet, tüm topluma uygulanan bütünlüklü ve sistemleşmiş şiddetin bir parçasıdır. Ezen ile ezilenin mücadelesinin başladığı tüm sınıflı toplumlar tarihi boyunca da vardır. Sadece her toplumsal evrede egemenlerin ihtiyaçlarına paralel şekillere büründürüldü. Ve kurumlaştırıldı. Egemenler şiddetin yoğunlaştırılmış hali olan savaşlar, işgaller, sömürgücilik, ırçılık, milliyetçilik, cinsiyetçilik, militanizm vb olguları her daim ezilen işçi sınıfının ulusları ve muhalif olan tüm kesimleri daha fazla sömürmek baskı altına almak, sindirmek ve yok etmenin bir aracı olarak kullandılar. Bu yoğunlaştırılmış şiddetten en büyük pay ise tarih boyunca hep kadınlara düştü.

Şiddet ve baskı sistemin tüm kurumlarına yedirildi. Ordusundan polisine, eğitim kurumlarına, hastanelerine tüm kamu ve özel kurum-kuruşlarına mahkemeleri ve yasalarına kadar tüm gerici sistem şiddetle donatıldı. Yaşamın her anı işgal edildi. Beyinlere, bilinçlere prangalar vuruldu. Burjuva-feodal sistemin bekası için kitlelere egemenlerin yaptığı şiddet kanıksattırıldı. Meşru ve kutsal olduğu kabullendirildi.

Kadına yönelik şiddet sistemin en küçük birimi olan aileden başlayıp tüm toplumsal yaşama devlet mekanizmalarına kadar uzanıyor. Aile ve kadın bir insandan ziyade bir eşya erkeğin mülkü olarak görülürken sistemin yenilmesine de katkı sunan köle emeği de sınırsızca sömürülür. Sistemin aile içindeki bekçisi olan erkeğe koşulsuz itaat etmesi istenir. İtaat etmemesi haline ise taciz-tecavüz başta olmak üzere her türlü şiddet ve hatta katli mübah görülür. Erkek evde babadır-kocadır “döverde severde” sistem bu durumu sorgulamadan kabul etmek gerektiğini öğretir. Kol kırılsa da yen içinde kalmasını salık verir. Kolun kırılmasının nedeninin “sevgi” olduğunu inandırır. Kadını da erkeği de buna göre şekillendirir.

Sorgusuz itaat insanların içlerine öyle bir yerleşmeli ki aynı şekilde vatandaş-devlet ilişkisinde de kullanılabilsin ister sistem. Zira aynı anlayışla devlet vatandaşıyla ilişki yürütür.

İtaat etmesi istenen kadının yerini bütün halk alır. İktidar erkini elinde bulunduran ise “devlet baba dır. Zulüm saltanatın sürmesi emperyalizmin ve yerli işbirlikçinin torbalarını dolması ve şişmesi için halk daha fazla sömürülmeli alınterleri, emekleri çalınmalıdır. Faşist devlet tam da bunu sağlamak için vardır. Ola ki boyun eğmeyen sistem sorgulayıp haklarını arayan örgütlenen olursa ‘devlet baba’ baltasının çıkarıp savuracak katliamlar dahil her türlü örgütlenmiş baskı ve şiddet araçlarını devreye sokacaktır. Yaptığı zulüm ve şiddeti ise ideolojik aygıtlarını harekete geçirerek aklayıp meşru gösterebilecektir. Öyle ya adı üzerinde koskoca ‘devlet baba’dır. Devlet baba vatandaşını döver de sever de! Başkaldırmak hakkını aramak halkın neyine?(!)

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Bunu da Kontrol Et
Kapalı
Başa dön tuşu