Güncel

TMMOB Kadın Kurultayı’nın 3.’sü Ankara’da

Ankara: Ankara’nın İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda 16-17 Kasım Cumartesi-Pazar günü yapılacak kurultay “TMMOB‘de Kadın Örgütlenmesi” ve “Türkiye’de Kadının Durumu” iki başlıkla tartışılacak. Kurultay’da toplam 16 ilde yapılan yerel kurultayların kararların taşınması ve bunlarla ilgili önerlerin tartışılması planlanmaktadır.

Kurultay 16 Kasım Cumartesi (yarın) günü saat 09.00’da başlayacak.

Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı ve TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer ile TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından açılış konuşmaları yapıldıktan sonra divan seçimi ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu seçimi ile kurultay devam edecek.

Verilecek aranın ardından AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Doç .Dr. Elif Ekin Akşit “Tarihsel Gelişim Sürecinde Kadın Hakları”nı, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Zeynep Beşpınar ise “Türkiye‘de Kadın Politikaları-Gericilik ve Piyasacılık Sarmalında Kadınlar” konularında sunumlar yapması bekleniyor.

Öğleden sonraki bölümde KESK Kadın Sekreteri Canan Çağlayan “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye‘de Kadın Emeği”, TTB Kadın Kolu üyesi Müge Yetener “Kadına Yönelik Şiddet; Nedenleri ve Sonuçları” üzerine sunumlar yapacaklar. Ardından Gezi İsyanı süreci üzerine Beyza Metin, Mücella Yapıcı sunumlar yaptıktan sonra “TMMOB‘de Kadın Örgütlülüğü-İKK Kadın Komisyonlarının Sunumları” yapıldıktan sonra kurultayın ilk günü tamamlanacak.

Pazar günü TMMOB’de kadın örgütlenmesi tartışmasının ardından “Türkiye’de kadının durumu” üzerine yürüyecek tartışmanın ardından sonuç bildirgesi ile birlikte kurultay sonlanacak.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu