Güncel

İşsizlerin ve kayıt dışı çalışanları yarısı kadın

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR)‘ın “Hane halkı İşgücü Anketi” sonuçlarını değerlendirerek işsizlik oranının, kayıt dışı çalışan kadınların sayısını oldukça yükselmiş olduğuna dikkat çekti.

Yapılan değerlendirme dünya ortalamasının üstünde olan Türkiye’nin genç işsizlik oranı ise %30’u aşmakta olduğunu gösterdi.

Ocak 2013 dönem sonuçları işgücü veri statikleri dikkate alınarak yapıldığını araştırmada, DİSK-AR’ın dikkat çektiği diğer önemli nokta ise yeni işsizlerin kadınlardan oluşmasıdır.

Haziran ayından bu yana işsizlik puanında 2,6 puanında artış olduğun, resmi işsiz sayısı 226 bin, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 308 bin, eksik ve yetersiz işsiz sayısının 562 bin kişi arttığını dönem içinde kadınların oranı %1,1 puan artarak %12.1’e ulaşmış durumda.

DİSK-AR yeni işsizlerin %76’sının kadınlardan oluştuğunu belirterek sayısal artış erkekler 55 bin iken kadınlarda 172 bin olduğuna dikkat çekti.

Kayıt dışı çalışan kadınların sayısında her gün artış yaşanırken bu durum değerlendirmede kayıt dışı çalışan kadınların sayısının 163 bin kişiye yükseldiğini ortaya koydu. Bu durumda istihdama yeni dâhil olmuş kadınların üçte birinin kayıt dışı çalıştığını, toplamda kayıt dışı çalışan kadınların oranını %51 düzeyinde olduğunu gösteriyor. İşsizlik oranındaki artışlarla birlikte işsizliğin 5 milyonu aştığını, durumun genç nüfusta ve üniversite mezunları için de oldukça vahim olduğunu gösteriyor.

DİSK-AR taşeronun yaygınlaştırılmasına, kıdem tazminatının fona devredilerek gasp edilmesine karşı mücadele etmenin önemine vurgu yaparak önerilerini şöyle sıraladı;

Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

-Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.

-Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır.

-Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar, noter şartı kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

-Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır.

-Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

-Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir.

-Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.

-Kadın erkek ayrımı yapmaksızın 50 çalışanın üstündeki her iş yerinde kreş açılmalı; devlet kreşleri çocuklar için yaş sınırı olmadan, ücretsiz ve 7-24 saatleri arasında açık olmalı.”

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu