Güncel

Kadına yönelik şiddetin artışını endişeyle izliyoruz

kadinsiddet_TYSTürkiye Yazarlar Sendikası (TSY) üyesi yazarlar kadına yönelik şiddet ve çözüm önerilerini tartıştı. 31 Ekim günü Emin Eliçin Vakfı’nda düzenlenen, TYS Yönetim Kurulu ve kadın yazarların katıldığı toplantıda kadına yönelik şiddetin önemli bir ayağını oluşturan medya da eleştirilerek bir sonuç bildirgesi yayımlandı.

Kadının uğradığı şiddeti buzdağının görünen kısmı olarak niteleyen açıklamada, kadınların hâlâ kimlik sorunlarıyla mücadele ettiğine ve ikinci cins olmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi. Kadına yönelik şiddetin artışından duyulan endişe dile getirildi. Kadınların uğradığı saldırıların ve namus, töre, kıskançlık cinayetlerinin olağanlaştırılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklanan sonuç bildirgesi:

ACI ÇİÇEK AÇMAZ

Kadınlara acımasızca zarar veren saldırıların engellenmesi, öncelikle bir yasa ve yasanın uygulanması sorunudur.  Aile içi ve aile dışı şiddeti ancak yasalar caydırıcı kılabilir. Yasalarda kadını korumaya ilişkin düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. İkinci adım ise bu yasaların denetimi olmalıdır. Şiddet gördüğünü ilgili mercilere bildiren kadın, daha kısa bürokratik süreçlerle korunmalıdır. Yargı da kendi süreçlerinde koruma önlemlerini arttırmalı ve şiddet gören kadının beyanını yargılamada esas almalıdır.

Şiddetin önlenmesi için basına da önemli görevler düşmektedir. Görsel ve yazılı basın, kadına yönelik şiddet haberlerinin kullanımını gözden geçirmelidir.  Haberlerin veriliş ve ayrıntılandırma şeklini kışkırtıcı, teşhirci yapıdan arındırmalıdır. Çünkü medya, tiraja dayalı teşhirin ayrıntılarını yok ederse kadını cinsel bir özne olmaktan uzaklaştıracaktır. Kadının cinsellikle, cinselliğin de şiddetle bu denli ilişkilendirilmesinin şiddeti kanıksattığını düşünüyoruz.

Biz yazarlar, “kadın-yazın atölyeleri” açıp kadınları uğradıkları şiddeti ve onu ele alış biçimlerini ifade etmeye yönlendireceğiz. Basın açıklamaları, bültenler, paneller ve “alan çalışmaları”yla bu soruna çözümler arayacağız. Böylesi çalışmalarda her türlü işbirliğine de açık olacağız. Çünkü toplumun şiddete karşı duyarlılığının arttırılmasını ve kadınların uğradıkları saldırıların ve namus, töre, kıskançlık cinayetlerinin olağanlaştırılmamasını istiyoruz.

Biliyoruz ki kadının uğradığı fiziksel şiddet, buzdağının yalnızca görünen kısmıdır. Kadının hâlâ kimlik sorunlarıyla cebelleştiğinin, ikinci cins olmayı sürdürdüğünün elbette farkındayız. Bu ülkede her gün en az beş on kadın, kadın olduğu için can veriyor. Kız çocukları alınıp satılıyor. Çocuklar, ağır koşullarda çalıştırılıyor.

Biz TYS’li yazarlar; bu köleleştirmeyi, kadına yönelik şiddetin artışını endişeyle izliyoruz ve bu toplumsal yıkımın önlenmesi için sürekli eylem kararlılığımızı kamuoyuna bildiriyoruz.

Arife Kalender, Anais Martin, Gülce Başer, İnci Aydın, İnci Ponat, Melahat Babalık, Mine Ergen, Nevra Bucak, Nur Saka, Nükhet Eren, Süheyla Taşçıer, Tanseli Polikar, Tansu Bele.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu