Güncel

Arzu Çerkezoğlu: Kadın sorunu sadece temsiliyet sorununa indirgenemez

 

disk çerkezoğluDİSK’in geçtiğimiz hafta gerçekleşen genel kurulunda, genel sekreter seçilerek 46 yıllık DİSK tarihinde yönetimde yer alan ilk kadın olan Arzu Çerkezoğlu, kadın sorununun sadece temsiliyet sorununa indirgenemeyeceğini söyledi. Çerkezoğlu, taşeronlaşmaya karşı mücadelenin tarihsel bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) geçtiğimiz hafta gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda Genel Sekreter seçilen Arzu Çerkezoğlu, 181 delegenin oyunu aldı. 13 Şubat 1967 tarihinde kurulan DİSK yönetiminde yer alan ilk kadın olan Arzu Çerkezoğlu, “DİSK’in olağanüstü genel kurulunda delege arkadaşlarımız DİSK Genel Sekreterliği’ni bana vererek beni onurlandırdılar. Gerçekten bu noktada ben de gururluyum. Bugüne kadar konfederasyonumuzun yönetiminde kadın bir yönetici olmamıştı. Bu aslında hem bir tarihsel sürecin hem de sınıf mücadelesinde yaşanan bir sürecin sonucudur” diyerek bu durumu değerlendirdi.

Sınıf mücadelesinde değişimlerin yaşandığı, işçi sınıfının nicel ve nitel olarak tarihin en büyük gelişimini yaşadığı ve artık kadın oranının işçi sınıfı içerisinde arttığı, mücadele içerisinde kadınlığın ve kadın militanlığın ön plana çıktığı, kadın emeği sömürüsünün liberal politikalar ve emek alanında sermaye tarafından yürütülen politikaların temel parametrelerinden biri olduğu bir süreçte konfederasyonun yönetiminde kadınların temsil etmesi anlamlı ve önemlidir” diyen Çerkezoğlu, kadın sorununun tek başına temsiliyet meselesine indirgenemeyeceğine de dikkat çekti.örgütlü kadın

Yeni yönetimle beraber yürütecekleri çalışmalara da değinen Çerkezoğlu, “Yaptığımız tartışmalar ışığında aldığımız kararlar doğrultusunda kendimize bir yol haritası çıkaracağız. Kuşkusuz DİSK’in sınıf mücadelesinin birikimleri ve deneyimleri ortadadır” diyerek, DİSK’in ortaya çıkışının emeği değersizleştiren, emeği yok sayan tüm sermaye politikalarına karşı direnişin var olma hali olduğunu belirtti. Çerkezoğlu, “DİSK’in tarihi Türkiye işçi sınıfının tarihidir. Biz bu tarihten aldığımız güçle önümüzdeki dönem açısından tüm sermaye politikalarına karşı sınıf hareketinin yükseltilmesi için üzerimize düşenleri yerine getirmek için bir program oluşturacağız” diye konuştu. “Türkiye’de önemli bir süreç yaşanıyor. Türkiye’de 30 yıldır yaşanan yüzlerce, binlerce insanımızın hayatına mal olan bir savaş sürecinin gelmiş olduğu bir nokta var. Kürt sorununun gelmiş olduğu nokta sonucu yaşanmakta olan bir süreç var” diyen Çerkezoğlu, AKP hükümetinin hem içeride hem dışarıda yönetme krizi yaşadığı bir dönemden geçildiğini ifade etti.

 

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu